Tel. +381 10 312 520
Fax. +381 10 312 521
e-mail:   alatnicakrstic@gmail.com
dragica.krstic@alatnica-krstic.co.rs
www.alatnica-krstic.co.rs
ALATNICA KRSTIĆ
Milutina Velimirovića bb
18300 Pirot
Serbia

KONTAKT
Since 1999. (Former Ruma Guma company).
Since 2005. (Tigar company having coperation since 1989.)
Since 2000.
Since 1997.
Copyright © 2017. Alatnica Krstić. Designed by GRAPHIS
Naša osnovna delatnost je proizvodnja mašina, alata i opreme prvenstveno za gumarsku industriju. Proizvodni program prate savremene mašine koje omogućavaju  kvalitetnu proizvodnju zahtevnih konstrukcionih karakteristika usaglašenih sa strogim međunarodnim standardima.
ALATNICA KRSTIĆ
Milutina Velimirovića bb
18300 Pirot
Serbia
Tel. +381 10 312 520
Fax. +381 10 312 521
e-mail:alatnicakrstic@gmail.com
www.alatnica-krstic.co.rs